Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2015

wherewordsfailmusicspeaks
Capybara finding inner peace.
Reposted fromvasogoma vasogoma viacrystallove crystallove

December 26 2014

wherewordsfailmusicspeaks
wherewordsfailmusicspeaks
1615 da4a
Reposted fromshepard shepard vialecterhannibal lecterhannibal
wherewordsfailmusicspeaks
that white suit from season 2 looks absolutely fabulous, so i had to draw it. this took longer than it seems lol. also didn’t bother with anatomy, it was pretty late when i started this.
wherewordsfailmusicspeaks
wherewordsfailmusicspeaks
Hugh Dancy in Hannibal
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaplugss plugss
wherewordsfailmusicspeaks
3108 6ac5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaplugss plugss
wherewordsfailmusicspeaks
wherewordsfailmusicspeaks
4444 4dd8
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaplugss plugss
wherewordsfailmusicspeaks
Jedynym marzeniem, które posiadam, jest właśnie to, aby znaleźć się jak najszybciej z Tobą. 
— list Marka Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 1959
Reposted fromnfading nfading viaplugss plugss
wherewordsfailmusicspeaks
A nie ma lepszego miejsca niż obok.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
Reposted fromtrytobesuperwoman trytobesuperwoman viaplugss plugss
wherewordsfailmusicspeaks
 • W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem 'kurwa' osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę.
 • — Ochocki
  Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaraconteur raconteur
  wherewordsfailmusicspeaks
  Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
  Reposted fromcytaty cytaty viacrystallove crystallove

  December 24 2014

  wherewordsfailmusicspeaks
  7675 2e03 500
  8114 4f49
  Reposted fromdavid-10inch david-10inch viacrystallove crystallove
  wherewordsfailmusicspeaks
  7912 e345
  Reposted fromcrystallove crystallove
  wherewordsfailmusicspeaks
  8719 2202 500
  wherewordsfailmusicspeaks
  wherewordsfailmusicspeaks
  0462 d995
  Reposted fromcrystallove crystallove
  wherewordsfailmusicspeaks
  każde wspomnienie to zapach i piosenka
  — ja, dawno
  Reposted fromraconteur raconteur
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.
  Get rid of the ads (sfw)

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl